Điều chỉnh độ rộng Khung commentTheo mặc định mẫu thiết kế blog của Blogger như chúng ta thấy hiển thị bên dưới bài đăng. Khung nhập nội dung comment nhỏ, phía bên phải và bên dưới còn khoảng trống khá rộng. Nhìn không tương xứng với trang, mặt khác khi bạn đọc muốn viết Nhận xét bình luận về bài đăng bị hạn chế (nhất là đối với trang blog thiên về Thời sự, Văn nghệ...)


CÁCH ĐIỀU CHỈNH:

1/ Từ Bảng điểu khiển blog vào Sửa HTML mẫu.
- Sao lưu mẫu đang có, phòng sự cố.
- Nháy chọn vào Mở rộng Mẫu Tiện ích.

2/ Gõ phím Ctrol + F mở ô nhỏ Find:
- Cóp đoạn mã dưới đây, dán vào ô Find:
<data:postCommentMsg/>
 
Bạn sẽ thấy kế dưới đoạn mã vừa dán, như vầy:
<h4 id='comment-post-message'><data:postCommentMsg/></h4>
      <p><data:blogCommentMessage/></p>
      <data:blogTeamBlogMessage/>
      <a expr:href='data:post.commentFormIframeSrc' id='comment-editor-src'/>
      <iframe allowtransparency='true' class='blogger-iframe-colorize blogger-comment-from-post' frameborder='0' height='410' id='comment-editor' name='comment-editor' src='' width='100%'/>


--------------------height='410' là chiều cao khoảng trống bên dưới khung nhận xét.
width='100%' là chiều rộng của khung nhận xét
Sửa giá trị 410 nhỏ lại để thu bớt khoảng trống dưới khung nhận xét
Sửa giá trị 100% này lớn thêm để mở rộng khung nhận xét.
Chú ý không làm mất dấu '     '
 Rồi nhấp Lưu mẫu.

Chúc bạn thành công!


Increase Comment Box Width


For about half year ago, Blogger.com have updated the comment style into comment-form as an option for the old one. While in 2009, many converter transform magazine style into XML Templates. So, the comment box style is a need because it use a wide view of comment box. However, blogger have set the width of the box only about 300px and that is short. Now, come question, is it possible the increase the box width of comment? Quickly I answered, yes it is possible. But, How to do it??
This article explain about how to increase the width of comment box easily...Sign In
1. Go to LAYOUT -- Edit HTML -- (checked expand widget template)
Find this tag :

<iframe allowtransparency='true' expr:src='data:post.commentFormIframeSrc' frameborder='0' height='275' id='comment-editor' scrolling='auto' width='100%'/>


2. Please see the tag width='100%'

3. After that, change 100% with your own size. But, before you make changing, you have to consider about your main post wrapper. For example: if your mainpost-wrapper is 500px then the comment box width is less, i.e. 490px, 480px or etc.

4. Save your Template.
Bookmark and Share

0 Respones to " Điều chỉnh độ rộng Khung comment "

Đăng nhận xét

Người theo dõi

 
Return-lên đầu trang Copyright © 2010 Thết kế mẫu by văn tú -odessa-from ukraina| bản quyền bởi vantuodecca