Recent posts 2 cột với hiệu ứng Tooltip (Updated 11/8)Việc áp dụng tooltip vào các tiện ích recent posts sẽ làm cho các tiện ích này trở nên pro hơn. Thực ra mình đã từng thử việc này lâu rồi, nhưng các lần trước “mò” đều ko ra, nản nên bỏ đó, bây giờ “cảm hứng” đang dâng, tự nhiên test lại được. Và thế là post cho mọi người. Với thủ thuật này khi rê chuột vào tiêu đề bài viết thì nội dung tóm tắt của bài viết sẽ được hiển thị. Với cách này dễ thu hút người đọc hơn so với chỉ tiêu đề bài viết và ảnh thumbnail minh họa.
Nếu có gì không rõ, các bạn hãy xem lại bài viết : Recent posts 2 cột
Hình ảnh minh họa
tootltip recent posts  - mothuthuat.com
Xem DEMO : Recent Posts with Tooltip
* Sau đây là các bước thực hiện :
1. Vào bố cục
2. Vào chỉnh sửa code HTML
3. Chèn đọan code bên dưới vào trước thẻ đóng
4. Tạo widget HTML/Javascript và dán đọan code bên dưới vào : - Ở bài viết mở rộng này, chỉ có thêm các biến mới là
postcount = 400; //số kí tự của đọan nội dung tóm tắt bài viết
tcolortitle = “#ff6c00″; // màu của tiêu đề bài viết ở phần mô tả
cmcolor = “#6b1f01″; // màu của phần thông tin bài viết (gồm : ngày đăng và số nhận xét) còn các biến : nocmtext, cmtext, posttext các bạn có thể thay thế bằng các đọan text khác tùy ý bạn.
 - Nếu muốn hiển thị bài viết mới cho cả blog, các bạn thay file js ở trên lại thành file bên dưới :
http://data.fandung.com/blog/demo/tooltip-recentposts/tooltip-rc-post-2cot-all.js
5. Save widget lại để hòan thành.
nguồn motthuthuat 
Bookmark and Share

0 Respones to " Recent posts 2 cột với hiệu ứng Tooltip (Updated 11/8) "

Đăng nhận xét

Người theo dõi

 
Return-lên đầu trang Copyright © 2010 Thết kế mẫu by văn tú -odessa-from ukraina| bản quyền bởi vantuodecca